Preču atgriešana

PREČU ATGRIEŠANA

Klientam ir tiesības 14 dienu laikā pēc pasūtītās preces saņemšanas atkāpties no līguma un apmainīt vai atgriezt pārdodamo preci.

ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI:

Preces var pielaikot un pārbaudīt, lai pārliecinātos par to piemērotību vai nepiemērotību, taču pielaikošanas laikā preces un to iepakojums ir minimāli jāieskaras. NB! Izmēģinājums nozīmē līdzvērtīgu izmantošanu, kā tas ir ierasts mazumtirdzniecības iestādēs pirms pirkuma veikšanas.

Atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar oriģinālo marķējumu un tādā pašā komplektācijā kā

Izsniegšanas brīdī klientam. Arī preces, kas pie Klienta nonāk dalītā iepakojumā, ir jāsadala un jāiepako tāpat kā tad, kad prece tika piegādāta Klientam.

Ja ir iespējams atvērt preces iepakojumu, nesabojājot iepakojumu, Klients apņemas atvērt iepakojumu šādā veidā. Atgriežot preci, nedrīkst noņemt preces, kas piestiprinātas izstrādājumam, lai aizsargātu preces stāvokli (piem., aizsargplēves), kas neaizkavē preces pielaikošanu un pārbaudi. Ja iepakojumu nav iespējams atvērt, to nesalaužot/bojājot, patērētājs nav atbildīgs par bojāto iepakojumu.

Gadījumā, ja preces oriģinālais iepakojums ir bojāts vai ja preces izmantošana izmēģinājuma periodā pārsniedz saprātīgo apjomu, kas nepieciešams, lai iepazītos ar preci, vai ja atgrieztā prece nav līdzīgā stāvoklī kā jaunām līdzīgām precēm , tad
Ecocruiser ir tiesības no Klientam atgriežamās summas vienpusēji ieturēt kompensāciju, kas atbilst preces vērtības samazinājumam.

Atlīdzības apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz iespējamā atgriežamās preces vērtības samazinājuma apmēru, un atlīdzības apmērs tiek paziņots Klientam pēc iespējas ātrāk pēc atlīdzības apmēra noteikšanas.

Atgriešanas tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājs ir privātpersona

Atgriežot preci ar kurjeru, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikties pieņemt preci, ja prece nav pareizi un droši iepakota. Otrajai atgriešanai pasūtītā kurjera izmaksas sedz Klients.

IEPIRKŠANĀS RATIŅI0

Grozs