Privātuma politika

Ecocruiser.eu e-veikalu pārvalda Gofain Marketing Agency OÜ. Galvenā darbība ir mazumtirdzniecība ar interneta starpniecību. Šīs vietnes ecocruiser.eu mērķis ir iepazīstināt un pārdot elektriskos transportlīdzekļus.

Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR, ES 2016/679) un Igaunijas Republikas tiesību aktiem. Mūsu privātuma politikā ir paskaidrots, kā un kāpēc mēs apkopojam un apstrādājam personas datus.

KĀDU PERSONAS DATU MĒS VĀKĀM?

Jūsu personas dati netiek vākti, apmeklējot vietni ecocruiser.eu. Jums ir iespēja brīvprātīgi sniegt personas datus, pievienojoties adresātu sarakstam vai veicot pasūtījumu. Jums tiks jautāts:

nosaukums
epasta adrese
telefona numurs
KĀPĒC MĒS VĀKĀM PERSONAS DATU?

Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus šādiem mērķiem:

lai nosūtītu atbildes uz jūsu jautājumiem.
lai nosūtītu biļetenus
lai izpildītu pasūtījumus, ko esat veicis pie mums
DATU PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS ES

Gofain Marketing Agency OÜ nenodod klientu datus ārpus Eiropas (ES) Ekonomikas zonas. Mēs apstrādājam jūsu personas datus kā konfidenciālus un nenodosim tos citām pusēm. Uzņēmums informāciju par maksājumiem pārsūta Maksekeskus AS, pilnvarotajai personai (jur) datu apstrādei.

 

PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS ES

Mēs nenododam jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ).

 

DATU DROŠĪBA

Mēs strādājam, lai aizsargātu jūsu datus no nesankcionētas piekļuves vai no nesankcionētas modifikācijas, izpaušanas vai pārkāpumiem.

Lai nodrošinātu datu drošību, mēs rīkojamies šādi:

Mēs apstrādājam visus personas datus kā konfidenciālus.
Mēs izmantojam tikai šifrētus pakalpojumus, izmantojot SSL.
Mēs ierobežojam piekļuvi personas informācijai, nodrošinot piekļuvi tikai tiem darbiniekiem un darbuzņēmējiem, kuriem informācija ir nepieciešama tās apstrādei, uz kuriem attiecas stingras līgumiskās konfidencialitātes saistības un kuriem var tikt piemērotas sankcijas vai līguma pārtraukšana, ja viņi nepilda šīs saistības.
Personas datus glabājam galvenokārt digitālā formātā, nevis papīra formātā, lai nodrošinātu drošāku piekļuves kontroli.
Personas datu krātuve ir aizsargāta ar nepieciešamajiem IT tehniskajiem un organizatoriskajiem aizsardzības pasākumiem.

Lai gan mēs izmantojam stingrus drošības noteikumus attiecībā uz personas datiem, kas nonāk mūsu vidē, jāņem vērā, ka internets nekad nav pilnībā drošs un mēs nevaram garantēt nekādu jūsu mums nosūtīto datu drošu pārsūtīšanu. Datu sūtīšanas drošība vienmēr ir jūsu pašu risks.

 

KĀDAS TIESĪBAS JUMS IR UN KĀ TĀS IZMANTOT?

Ja esat devis piekrišanu savu personas datu vākšanai, apstrādei un izmantošanai noteiktā veidā, jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu.

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem jums ir tiesības:

Pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem.
Pieprasīt savu personas datu labošanu.
Pieprasīt savu personas datu dzēšanu.
Pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu.
Pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu.
Pieprasīt atsaukt piekrišanu jūsu personas datu apstrādei.
Iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu (ieskaitot profilēšanu).

Lietojumprogrammai ir jāļauj jūs unikāli identificēt. Lai īstenotu savas tiesības un pārsūtītu pieprasījumu, lūdzu, sazinieties ar mums sadaļā (“Sazināties”) norādītajā veidā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu u.c. tikai tad, ja tas ir saskaņā ar tiesisko pamatu un tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Sūdzību gadījumā jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei. Mēs sadarbojamies ar attiecīgajām regulatīvajām iestādēm, tostarp vietējām datu aizsardzības iestādēm, lai atrisinātu sūdzības, kas saistītas ar personas datu pārsūtīšanu.

 

CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATU?

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai sniegtu Jums pieprasītos pakalpojumus. Ja personas dati nav izmantoti 3 gadus pēc kārtas, mēs dzēsīsim jūsu personas datus vai anonimizēsim jūsu personas datus, ja vien netiks piemērotas obligātas saglabāšanas prasības.

Apkopotie nepersonalizētie dati tiks glabāti neierobežotu laiku.

 

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS NOTEIKUMI UN IZMAIŅAS

Izmantojot šo vietni, jūs esat izlasījis un piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Mūsu privātuma politika laiku pa laikam var mainīties. Mēs nesamazināsim jūsu tiesības saskaņā ar Privātuma politiku bez jūsu nepārprotamas piekrišanas. Mēs publicēsim paziņojumu par jebkurām izmaiņām Privātuma politikā šajā lapā un sniegsim detalizētāku paziņojumu par būtiskām izmaiņām.

 

SAZINIETIES; SAZINIETIES

Jautājumu gadījumā sūtiet e-pastu uz info@ecocruiser.eu Papildus informācija un kontakti atrodami šeit!

IEPIRKŠANĀS RATIŅI0

Grozs